Uudised & teadaanded: 1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed / PYP year 1 admission tests

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

Tallinna Inglise Kolledži 1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed toimuvad 11. ja 12. veebruaril 2017. aastal.

Registreerimine algab 20. jaanuaril kell 16:00 aadressil https://algus.tik.edu.ee.

Registreerimine lõpeb 8. veebruaril kell 16.00.

Katsed toimuvad 11. või 12. veebruaril vastavalt lapsevanema valitud kuupäevale ja kellaajale.

Katsete tulemused edastab kool vanematele hiljemalt 21. veebruaril katsete infosüsteemi kaudu. Kooli vastu võetud õpilase vanemad kinnitavad lapse õppima asumise avaldusega kümne päeva jooksul peale teate saamist.

Vaata ka: vastuvõtu kord


The tests will take place on February 11 and 12. If your child cannot attend on either of these dates, there is additional testing time on June 16.

Registration begins on January 20 at 4 PM: https://algus.tik.edu.ee.

Registration ends on February 8 at 4 PM.

The tests will take place on February 11 or 12 according to the timeslot the applicant's parent has chosen.

Further information: admission policy

Lisatud 10.01