Menüü

Varsti algab vastuvõtt Tallinna Inglise Kolledži esimesse klassi

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

Alates 15. jaanuarist kuni 31. jaanuarini saab registreerida Tallinna Inglise Kolledži sisseastumiskatsetele. Muuhulgas on võimalik kandideerida ka rahvusvahelisse IB-programmi algastme esimesse klassi. IB õppesse oodatakse õppima välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaaresinduste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate, samuti ka Eestis töötavate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsi. Samuti võetakse IB alg- ja keskastme õppekohtadele õppima need Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja /või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab välisriigis. Ka IB-programmis on õpe tasuta.
Sisseastumiskatsed eestikeelsesse õppesse toimuvad 3. ja 4. veebruaril. Rahvusvahelisse ingliskeelsesse õppesse toimuvad katsed 20. juunil.
Primary Years Programme (PYP) on IB õppekava algastme õppeprogramm, mis kestab 1-4. klassini. Selle eesmärk on noorte õpilaste ettevalmistamine elukestvaks õppeks ning keskendub lapse uudishimu äratamisele teda ümbritseva maailma suhtes. Ainetekeskse õppe asemel on algklasside programm üles ehitatud teemadekesksele aineteülesele käsitusele.
„Rahvusvaheline haridus muutub iga aastaga Eestis aina vajalikumaks ning ka lastevanemate huviselle vastu on tõusmas. Meie jaoks on tähtis anda juba õpilastele esimese klassistsaadik haridus, millest neil on kasu tänapäeva globaliseeruvas maailmas,“ sõnas Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi.
IB õppekava näol on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud ja standardiseeritud õppekavaga, mida pakuvad peaaegu 5000 kooli 156 riigis, mis võimaldab vajadusel jätkata sujuvalt oma õpinguid igas maailmanurgas.
Eesti koolidest on Tallinna Inglise Kolledžil kõige pikaajalisemad kogemused IB programmi rakendamisel – alates 2009. aastast toimub gümnaasiumi osas paralleelselt tavapärase õppega IB diplomiõpe ning alates 2011. aastast lisandus algastme õppeprogramm 1-4. klassis.

Lisatud 22.01.18