Menüü

Tööpakkumised

TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ on pikkade traditsioonidega Eesti haridusmaastiku eestvedaja, kus hinnatakse õppija mitmekülgset arendamist, innovaatilisi lahendusi ja rahvusvahelist maailmatunnetust.

Tallinna Inglise Kolledžis pakutakse lisaks inglise keele süvaõppele ka rahvusvahelist IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) ja IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) õpet. Kool väärtustab avatud ja sallivat suhtumist luues õpikeskkonna, kus iga osaleja võtab vastutuse ja saab igapäevaselt rõõmu tunda elukestvast õppest.

Tallinna Inglise Kolledž ootab oma kollektiivi järgmisi õpetajaid:

TÜTARLASTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA