Menüü

Muudatused seoses COVID-19-ga

Armsad eelkooli lapsevanemad!

Seoses koroonaviiruse levikuga peame tegema eelkooli õppetöös ajutiselt muudatused - loodame teie mõistvale suhtumisele.

Et takistada viiruste levikut, kahjuks EI TOIMU väljakuulutatud lastevanemate koosolekuid 7. ja 8. septembril. Edastame siin kogu info õppetöö ja selle muudatuste kohta:

Palume, et lapsevanem toob lapse kindlaks määratud ajal välisukseni ja suunab lapse koolimajja sisse, kus rühmaõpetaja võtab ta vastu. Viiruste leviku tõkestamiseks palume lapsevanematel koolimajja sisse mitte tulla. Koolipäeva lõpus toob rühmaõpetaja lapsed välisukseni ja lapsevanem võtab lapse vastu. Palume hoida distantsi! Laste üleandmine toimub 5 minuti jooksul, palume mitte hilineda ja mitte tulla varem ukse juurde. Hilinemise korral (erandjuhul) palume sellest eelnevalt rühmaõpetajat teavitada. Haigusnähtudega (köha, nohu, kurk valus, peavalu, palavik) last kooli vastu ei võeta.

KOOLIMAJA JUURDE PARKIDA EGA SÕITA EI OLE LASTE TURVALISUSE HUVIDES LUBATUD!

Selleks, et saaksime tagada lapse õigesse rühma vastuvõtu ja erijuhtude korral kiire kontakti lapsevanemaga, palun tehke lapsele nimesilt, mille ta riputab kaela või kinnitab rinnale, kus on lapse ees- ja perekonnanimi ja lapsevanema kontakttelefoni nr. Palun andke lapsele nimesilt kaasa iga kord, kui ta eelkooli tuleb.

Rühma number saadetakse lapsevanema meilile. Kui kiri mingil põhjusel ei ole Teie postkasti jõudnud, palun sellest teavitada eelkooli koordinaatorit.

Rühmade ajad on järgmised:
Rühmade T-1 ja K-1 lapsed võetakse vastu 15.00-15.05 ja koolipäeva lõpus võtab lapsevanem lapse vastu kell 17.55-18.00
Rühmade T-2 ja K-2 lapsed võetakse vastu 15.15-15.20 ja koolipäeva lõpus võtab lapsevanem lapse vastu kell 18.10-18.15
Rühmade T-3 ja K-3 lapsed võetakse vastu 15.30-15.35 ja koolipäeva lõpus võtab lapsevanem lapse vastu kell 18.25-18.30
Rühmade T-4 ja K-4 lapsed võetakse vastu 15.45-15.50 ja koolipäeva lõpus võtab lapsevanem lapse vastu kell 18.40-18.45
Rühmade T-5 ja K-5 lapsed võetakse vastu 16.00-16.05 ja koolipäeva lõpus võtab lapsevanem lapse vastu kell 18.55-19.00

Õppetöö maksumus on 320 eurot õppeperioodi eest jagatuna 8 kuu peale võrdsetes osades (40 eurot kuus) olenemata sellest, kas selles kuus on 3, 4 või 5 koolipäeva. Arve saadetakse lapsevanema meilile iga kuu lõpus. Palun pidage arve tasumise tähtaegadest kinni! Kui arve tasumine hilineb 2 nädalat ilma mõjuva põhjuseta ja sellest kirjalikult ette teatamata, ei saa me kahjuks last kooli vastu võtta kuni arve tasumiseni. Kui Te mingil põhjusel kuu lõpuks arvet ei ole saanud, palume sellest koheselt teada anda eelkooli koordinaatorile. Puudumise korral on vajalik kirjalik etteteatamine hiljemalt koolipäeval kella 14-ks eelkooli koordinaatorile ja rühmaõpetajale. Õppetasu tasaarveldus tehakse ainult juhul, kui laps on puudunud ühes kuus haiguse tõttu 2 nädalat järjest ja sellest kirjalikult ette teatanud eelkooli koordinaatorile. Tasaarvelduse soovi korral palume saata vabas vormis avalduse eelkooli koordinaatorile.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist palume anda teada 30 päeva ette (vt leping p 4/3). Selleks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus kooli blanketil, mille leiate veebileht/oluline info/blanketid täitmiseks/eelkoolist lahkumise avaldus. https://tik.edu.ee/p/78-blanketid-taitmiseks

Eelkoolil on Tallinna Inglise Kolledži õpetajate poolt välja töötatud lugemikud ja töövihikud. Laps saab esimesel koolipäeval töövihiku, mille eest eraldi tasuma ei pea. Igal koolipäeval tehakse töövihikust 4 lk. Pooleli jäänud tööd lõpetab laps kodus. Palume töövihiku ülesandeid ette mitte teha. Lugemiku jätab laps kooli. Laps saab koolist kaasa kiirköitja, kuhu paneme lapse töölehed ja käelise tegevuse tööd. Palume, et laps võtaks kiirköitja igal koolipäeval kaasa ning lapse tööd jääksid kiirköitjasse. Lisaks palume lapsel kaasa võtta liikuva aabitsa lahtilõigatud tähtedega jt vajalikud õppevahendid (vt oluline info/eelkool). Tagasiside lapse arenguprotsessi kohta saab lapsevanem rühmaõpetajalt kirjalikult kaks korda õppeaasta jooksul.

Laps kannab koolis vahetusjalatseid.

Kaasas võib olla väike söögiamps (väike võileib, õun, banaan vms).

Täpsema sisu õppetegevuste kohta leiate veebilehelt (vt oluline info/eelkool/eelkooli õppekava). https://tik.edu.ee/p/88-eelkool Küsimuste, probleemide korral kirjutage palun eelkooli koordinaatorile (vastamine 3 tööpäeva jooksul). Palun jälgige pidevalt kooli kodulehte, sest kõik teated antakse edasi veebilehe kaudu.

Täname ette mõistva suhtumise eest. Koroonaviirusest tulenev olukord on väljakutseid pakkuv nii lapsevanematele kui ka õpetajatele, kuid püüame ühiselt, et lastel oleks koolis mõnus olla, tekiks koolirõõm ja tahe õppida.

Parimate soovidega
Juta Roditšenko
Eelkooli koordinaator
juta.roditsenko@tik.edu.ee