Tööpakkumised

Võtame tööle HUVIJUHI/CAS KOORDINAATORI

Töö eesmärk on toetada õppija isiksuse arengut, tagada huvitöö ning CAS programmi toimimine ja arendus lähtudes IBO juhendmaterjalidest, TIKi arengukavast ning õppekava eesmärkidest ja kooli väärtustest.

Eeldame, et oled särasilmne ja kogemustega tööle pühendunud professionaal, tahad anda oma panuse lastele hea õppe- ja arenemiskeskkonna tagamisel ning oled valmis tegema kõike koostööd ning solidaarselt laste, perede, õpetajate ja kogu kooliperega.

Kandideerimiseks palun esitada avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 25.01.2017 e-posti aadressile tik@tik.edu.ee märgusõnaga “huvijuht/CAS koordinaator”.


Võtame tööle SEKRETÄR-JUHIABI

Töö eesmärk on Tallinna Inglise Kolledži dokumentide-ja infohaldus, erineva asjaajamise koordineerimine ja personalitööga seotud protsesside toetamine. Sekretär-juhiabi on valmis assisteerima juhtkonda ning korraldab klienditeenindust ja külaliste vastuvõtte.

Eeldame, et oled särasilmne ja kogemustega tööle pühendunud professionaal, tahad anda oma panuse lastele hea õppe- ja arenemiskeskkonna tagamisel ning oled valmis tegema kõike koostöös ning solidaarselt laste, perede, pedagoogide ja kogu kooliperega.

Kandideerimiseks palun esitada avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 29. jaanuariks 2017 e-posti aadressile direktor@tik.edu.ee märgusõnaga “Sekretär-juhiabi”.

Lisainfo: direktor@tik.edu.ee, tik.edu.ee.