Menüü

TIKi hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

TIK-i hoolekogu liikmeteks on lapsevanemad Teet Parring (esimees, gümnaasiumi esindaja), Kadriann Ikkonen (põhikooli keskastmeklasside esindaja), Liisa-Ly Pakosta (põhikooli algklasside esindaja), Jaan Härms (vilistlaskogu esindaja), Holger Haljand (kooli toetavate organisatsioonide esindaja), õpetajad Mare Lillemäe (gümnaasium), Sirli Kodres (põhikool), õpilaste esindaja Rebecca Kibur ning Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja. Tallinna Inglise Kolledži hoolekogu ülmeiliaadress on hoolekogu@tik.edu.ee