Uudised & teadaanded: Professor Gerhard Rägo 124. sünniaastapäev

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

5. detsembril 2016. a. täitub 124. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimub 3. detsembril k.a. kell 11:00 TÜ senati saalis prof. G. Rägo nimelise mälestusmedalite üleandmine.

Käesoleval aastal saavad nimetatud medali:

  • Heldena Taperson, Inglise Kolledž, matemaatikaõpetaja
  • Tiina Bender, Kuusalu Keskkool, matemaatikaõpetaja
  • Anu Oks, Prantsuse Lütseum, matemaatikaõpetaja
  • Enno Pais, TTÜ Rakendusmatemaatika õppetooli endine lektor, pensionär
  • Deivi Taal, SA Innove, peaspetsialist (matemaatika)

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 163 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Niisiis antakse sel aastal medaleid välja 27. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaa- siumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppe- kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.

Lisatud 29.11.16