Menüü

Tööpakkumised

Tallinna Inglise Kolledž võtab tööle klassiõpetaja, inglise keele, matemaatika ja füüsika õpetaja.

TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ on pikkade traditsioonidega Eesti haridusmaastiku eestvedaja, kus hinnatakse õppija mitmekülgset arendamist, innovaatilisi lahendusi ja rahvusvahelist maailmatunnetust.

Tallinna Inglise Kolledžis pakutakse lisaks inglise keele süvaõppele ka rahvusvahelist IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) ja IB MYP (Middle Years Programme) õpet. Kool väärtustab avatud ja sallivat suhtumist luues õpikeskkonna, kus iga osaleja võtab vastutuse ja saab igapäevaselt rõõmu tunda elukestvast õppest.

Tallinna Inglise Kolledž areneb ja kasvab.

Eeldame, et oled särasilmne ja kogemustega tööle pühendunud professionaal, tahad anda oma panuse lastele hea õppe- ja arenemiskeskkonna tagamisel ning oled valmis tegema kõike koostöös ning solidaarselt laste, perede, pedagoogide ja kogu kooliperega.

Kandideerimiseks palun esitada avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri e-posti aadressile tik@tik.edu.ee märgusõnaga "õpetaja". Tööle asumise aeg september 2018.a.