Tallinna Inglise Kolledž

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937. Tallinna Inglise Kolledž asus uude majasse Estonia pst. 10 (endine Kommertsgümnaasiumi hoone) 1996. aasta augustikuus.

Tallinna Inglise Kolledž on vanim (alates 1960.a.) inglise keele ning kultuuri süvaõppega kool Eestis, mis jätkab Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Erakolledži ja Riikliku Inglise Kolledži ning Tallinna 7. Keskkooli traditsioone. TIK ühendab endas ühtse eesmärgi ja pedagoogilise mõtte kandjana kolme kooliastet: algaste, keskaste ja kolledž (gümnaasium).

Kooli spordimaja valmis 2007. aastal.

Esimese munitsipaalkoolina Eestis omistati TIK-ile IB World School-i staatus 06.05.2009, mis annab õiguse viia õppetööd läbi gümnaasiumisastmes IBO diplomi õppekava (IB DP) järgi. IBO õppekava rakendati gümnaasiumiastmel 1. septembril 2009.

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga kool.

Kooli toetavad organisatsioonid on kolledži hoolekogu ja Inglise Kolledži Sihtasutus.

Visioon ja missioon

Tallinna Inglise Kolledži visioon ja missioon alates 2011. aastast.

loe edasi

Tallinn Inglise Kolledži väärtused

Film Tallinna Inglise Kolledži põhiväärtustest. Filmis ja monteeris Edgar Voit, organiseerisid õpetajad Bibi Raid ja Mare Kallas.

loe edasi

Õpilasesindus

Meie missioon: Olla SINU hääl!

loe edasi

TIKi hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

loe edasi

Ajalugu

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937.

loe edasi

Tervisenõukogu

Tervist edendav kool

Tervist edendava kooli kohta loe siit.

Kooli tervisenõukogu

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

loe edasi

Sisehindamine ja riikliku järelvalve ettekirjutised

Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistest.

loe edasi

Klasside täituvus

Klasside täituvus kooliastmeti.

loe edasi

Sihtasutus

Kooli õpilaste vanemad on kodanikualgatuse korras 2013. aastal ellu kutsunud Kaasaegse Kooli Sihtasutuse. Sihtasutus viib edasi ning täiendab eelkäijate, Inglise Kolledži sihtasutuse ning Hea Kooli sihtasutuse tegevussuundi ja -põhimõtteid. Täiendavat infot Kaasaegse Kooli Sihtasutuse kohta on võimalik leida sihtasutuse kodulehelt, aadressil kksa.ee.

loe edasi