Menüü

Tallinna Inglise Kolledž

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937. Tallinna Inglise Kolledž asus uude majasse Estonia pst. 10 (endine Kommertsgümnaasiumi hoone) 1996. aasta augustikuus.

Tallinna Inglise Kolledž on vanim (alates 1960.a.) inglise keele ning kultuuri süvaõppega kool Eestis, mis jätkab Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Erakolledži ja Riikliku Inglise Kolledži ning Tallinna 7. Keskkooli traditsioone. TIK ühendab endas ühtse eesmärgi ja pedagoogilise mõtte kandjana kolme kooliastet: algaste, keskaste ja kolledž (gümnaasium).

Kooli spordimaja valmis 2007. aastal.

Esimese munitsipaalkoolina Eestis omistati TIK-ile IB World School-i staatus 06.05.2009, mis annab õiguse viia õppetööd läbi gümnaasiumisastmes IBO diplomi õppekava (IB DP) järgi. IBO õppekava rakendati gümnaasiumiastmel 1. septembril 2009.

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga kool.

Kooli toetavad organisatsioonid on kolledži hoolekogu ja Inglise Kolledži Sihtasutus.

Visioon ja missioon

Tallinna Inglise Kolledži visioon ja missioon alates 2016. aastast.

Tallinn Inglise Kolledži väärtused

Film Tallinna Inglise Kolledži põhiväärtustest. Filmis ja monteeris Edgar Voit, organiseerisid õpetajad Bibi Raid ja Mare Kallas.

Õpilasesindus

Meie missioon: tagada hea õpikeskkond kõigile

Õpilasesinduse eesmärgid 2019/2020 õppeaastaks on:

  • tagada avatud, aus ja võimalikult vahetu suhtlus koolikogukonnas
  • luua sallivam õpikeskkond
  • juurutada kooliperre koostööaldis mentaliteet
  • aidata õpilastel väljendada oma kreatiivsust läbi ürituste
  • edendada koolivaimu

Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus ehk TIK ÕE koondab 8.-12. klasside õpilaste esindajad. Meie põhieesmärgiks on olla vahendajaks kõigi koolis tegutsevate gruppide - õpilased, õpetajad, direktsioon, lapsevanemad jne. - vahel. Teavitame kõiki osapooli probleemidest, pakume lahendusi ning esindame iseenda ehk õpilaste seisukohti Hoolekogus ja õppenõukogudes. Veel kuulub meie ülesannete sekka koolielu edendamine ja ürituste korraldamine.

Olles osa Viie Kooli Koostöölepingu Liidust (G5), teeme koostööd Tallinna Prantsuse Lütseumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Reaalkooliga. Üheskoos vaatame üle ja otsime lahendusi murekohtadele, korraldame üritusi ja aitame luua suhtlusvõrgustikku viie kooli vahel.

TIKi hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Ajalugu

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937.

Tervisenõukogu

Tervist edendav kool

Tervist edendava kooli kohta loe siit.

Kooli tervisenõukogu

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Sisehindamine ja riikliku järelvalve ettekirjutised

Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistest.

Klasside täituvus

Klasside täituvust klasside kaupa saab vaadata Tallinna Haridusameti haridusasutuse teatmikust aadressil: https://info.haridus.ee/Asutus/1263

Sihtasutus

Kooli õpilaste vanemad on kodanikualgatuse korras 2013. aastal ellu kutsunud Kaasaegse Kooli Sihtasutuse. Sihtasutus viib edasi ning täiendab eelkäijate, Inglise Kolledži sihtasutuse ning Hea Kooli sihtasutuse tegevussuundi ja -põhimõtteid. Täiendavat infot Kaasaegse Kooli Sihtasutuse kohta on võimalik leida sihtasutuse kodulehelt, aadressil kksa.ee.