Menüü

Muusikaosakond / Music Department

Tallinna Inglise Kolledži Muusikaosakond alustab õppetööd 2022/23. õppeaastal.

Meie missiooniks on pakkuda kõrgtasemel eesti ja ingliskeelset huviharidust, mis arendab loovust ja loomingulist eneseväljendusoskust. Toetame laste igakülgset emotsionaalset ja vaimset arengut läbi muusikaliste tegevuste ja etenduskunstide.

Vastuvõtt / Admission

Tallinna Inglise Kolledži Muusikaosakond võtab vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele:

Hinnad / Fees

TIK MUUSIKAOSAKOND

Õppekavaprojektide hinnakiri

Õpetajad / Teachers

Õpetajad: lehekülg on uuendamisel

Õppetöö ja töökorraldus

Muusikaosakonna eesmärgiks on anda õpilastele muusikaalane algharidus ja pillimänguoskus vastavalt muusikaosakonnas väljatöötatud õppesuundadele. Erinevalt muusikakoolist võivad meil õppida erinevate muusikaliste eeldustega lapsed ja tulemused sõltuvad võimetest, eesmärkidest ja pilli harjutamisest. Meie eesmärgiks on suhtuda igasse õpilasesse kui indiviidi, kes on ainulaadne ja kordumatu. Selleks arendame pidevalt edasi õppekavasid, mis arvestavad kaasaegse pedagoogika aluseid ja aastasadu vanu traditsioone.

Kontakt / Contact

Küsimused/Questions: