Menüü

Õppetöö korraldus

Viimased versioonid õppekavast, hindamisjuhendist ja muudest olulistest dokumentidest.

Dokumentide vaatamiseks klõpsake "Loe edasi" lingil.

Õppekava

Õppekava on hariduse eesmärkide teostamise plaan ehk milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ja õpetatakse. Õppekava käsitus oleneb ajastust, õppimis- ja õpetamiskultuurist, õppetasemest ja filosoofilisest lähenemisest. Tallinna Inglise Kolledžis toimub õppetöö Tallinna Inglise Kolledži õppekava alusel.

Üleminek õppe- ja kasvatustegevuses kooli uuele põhikooli õppekavale toimub järgmiselt:

1) 1.-4. klass 2010-2014. õa;

2) 5.-9. klass 2014-2020. õa.

Kuni täieliku üleminekuni uuele põhikooli õppekavale toimub õppetöö osaliselt ka hetkel kehtiva nn vana põhikooli õppekava alusel.

Alates septembrist 2020, saab TIK gümnaasiumis õppida:
1. eestikeelsel õppekaval
2. ingliskeelsel õppekaval

Eestikeelne suund

Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt määratletud valikainetele, on õpilasel võimalus valida endale suunamoodul, milles sisalduvad õppeained (kuni kaheksa) on jagunenud kolme gümnaasiumiaasta peale.

Suunamooduliteks on:

  1. Teadus ja loodus (moodulisse kuuluvad õppeained: Terviseedendus; Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond; Meditsiinifüüsika, Kosmoloogia, Keemiliste protsesside seaduspärasused jmt.)
  2. Sotsiaal ja humanitaar (moodulisse kuuluvad õppeained: Riigikaitse, Globliseeruv maailm, Psühholoogia, Jätkusuutliku arengu eesmärgid,Õigusajalugu jmt.)

Vastavalt õpilastele huvile, lennu eripärale ja kooli võimalustele, võivad õppeained moodulites muutuda.

Inglisekeelne suund

Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta, see ei ole ametlikult IBO programm. 10.klassis ettenähtud õppeprogramm läbitakse inglise keeles ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega. Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT

Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele. Rohkem ühiskatsete kohta saad lugeda SIIT

Hindamine

Tallinna Inglise Kolledži hindamisjuhend SIIN

Kodukord

Tallinna Inglise Kolledži
Kodukord
Päevakava

Akadeemiline ausus ja uurimistöö juhend

Alljärgnevalt leiate akadeemilise aususe põhimõtted eesti ja inglise keeles ning uurimistöö juhendi eesti keeles.

Ainekavad

Siit leiate meie ainekavad.