Menüü

Sündmused

26/10Sügisvaheaeg 2020 / Autumn break 2020

I õppeperiood on lõppemas. Puhkust vajavad nii õpilased, lapsevanemad kui õpetajad. Loodame, et puhkuseks teevad meie kooli kogukonna liikmed valikud, mis on turvalised ning tervisest hoolivad. Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Kui reisimine on vältimatu, palume kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

  • Koolist puudumisel lähtuda kooli kodukorra punktist 6 “Õppest puudumisest teavitamise kord”.
  • Reisilt naasmisel riskiriikidest (nakatumiskordaja üle 50 ja punasega tähistatud või riigid, mida pole nimekirjades eraldi mainitud https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) tuleb teha koroonaviiruse SARS-CoV-2 test.

  • Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega.

  • Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata ja osaleda õppes nii, nagu see toimuks tavalise haigestumise korral.
  • Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang.
  • Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama ja jääma koju.

Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

Kooli tulevad vaid õpilased ja töötajad, kellel pole olnud kontakti nakatunuga, kes on haigustunnusteta ning terved. Meie tervis on meie kätes!