Menüü

Tugispetsialistid

Eripedagoog

Eripedagoog märkab ja hindab õppija erivajadusi, aitab planeerida õppetegevusi ning hindab ja kujundab sobivat õppikeskkonda õpilaste vajadustest lähtuvalt.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks koolis on tegeleda probleemidega, mis takistavad õpilasel hariduse omandamist. Keskmes on õpilase õppetööga seotud probleemid, põhjuseta puudumine, sotsiaalsete oskuste arendamine ning kiusamise ennetamine.

Psühholoog

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste ja noorte arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Kooliõde

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.