Menüü

Tugispetsialistid

Meditsiiniline teenindus

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Tallinna Inglise Kolledžis töötab sotsiaalpedagoog Svetlana Põdder.

Psühholoogiline nõustamine

Tallinna Inglise Kolledži koolipsühholoog on Vahur Kask (ruum SH 303a).
Kontakt
Stuudium
e-post: vahur.kask@tik.edu.ee
Online broneerimine vastuvõtule läbi Stuudiumi registreerimiskeskkonna.

Psühholoog abistab, annab nõu ja toetab õpilasi, nende vanemaid ja kooli töötajaid käitumismurede ja hingehädade korral.

"Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest ja ta on olemas nii õpilaste, vanemate kui õpetajate aitamiseks." koolipsühholoogid

Eripedagoog

Tallinna Inglise Kolledžis töötab eripedagoog Ragle Maide

Eripedagoogi töö eesmärgiks on toetada lapse arengut vastavalt tema vajadusele.
Tööruum: 408, IV korrus.
Vastuvõtuajad: E-N 8.00 - 15.00