Menüü

Tugispetsialistid

Meditsiiniline teenindus

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Tallinna Inglise Kolledžis töötab sotsiaalpedagoog Svetlana Põdder.

Psühholoogiline nõustamine

TIKs töötab psühholoog Lucia Riet de Mahhov, kes abistab, annab nõu ja toetab õpilasi, nende vanemaid ja kooli töötajaid käitumismurede ja hingehädade korral. Lucia on pikaajalise koolitöö kogemusega psühholoog ja Eesti Koolipsühholoogide Seltsi liige. Lisaks on tal ka psühhoteraapia erapraksis, milles ta abistab lapsi, teismelisi, täiskasvanuid, paare ja peresid.

"Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest ja ta on olemas nii õpilaste, vanemate kui õpetajate aitamiseks." koolipsühholoogid

Vastuvõtuajad TIKis kõigil koolipäevadel. Aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. Vastuvõturuumil on eraldi sissepääs TIKi Spordihoone-poolsest küljest.
Vajaduse korral kontakteeruge lucia.riet@tik.edu.ee või kooli sõnumite kaudu.

HEVKO/eripedagoog

Tallinna Inglise Kolledžis töötab HEV-koordinaator Reyle Kappinen

HEVKO/eripedagoog tegeleb õpituge vajavate õpilaste, nende vanemate ja õpetajate nõustamise ja abistamisega. Eripedagoogi töö eesmärgiks on toetada lapse arengut vastavalt tema vajadusele.
Tööruum: 408, IV korrus.
Vastuvõtuajad: E-R 8.00 - 15.00