Menüü

Laulupeo eelproovide ja kontserdi info

Rongkäik.
Tallinna Inglise Kolledž on 2. alakolonn ja koguneme Kaarli kiriku kõrval 6. juulil kell 14.30. Kõik laulu- ja tantsupeol osalejad lähevad sööma otse rongkäigust.
Laulupeo I kontsert „Õpetajale“ toimub 6. juulil kell 19:00, kõik koorid, v.a mudilaskoor, lauavad “Hümni” ja “Koitu”.

Laulupidu 7. juulil kell 14:00 (osalevad kõik TIK-i kollektiivid)
Vt kava https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/kava-2

Eelproovid

valiksegakoor 4. juuli
16:15-17:15 SÖÖK
17:30 RIVISTUS
18:00-19:00 VSEK liigiproov (Riga dimd; Otsekui hirv; Noore veljo, veeritäge)
19:00-21:00 ValikÜK proov (Üksi pole keegi; Puud ma laulan haljusesse; Kungla rahvas; Kaunimad laulud; Laulis isa, laulis poega; Sanctus; Me oleme Põhjamaa lapsed)

Segakoor/valiksegakoor 5. juuli
13:30 RIVISTUS
14:10-15:25 SEK liigiproov (Kannel; Emakeelelaul; Isamaale; Ära mind lahti lase)
15:25-17:10 ÜK proov (Kuulajale; Tuljak; Üksi pole keegi; Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole)
17:10-17:50 ÜK I ja ÜK II läbimäng
18:00-20:50 SÖÖK
21:00 RIVISTUS
21:35-22:10 SEK läbimäng (Kannel; Emakeelelaul; Isamaale; Ära mind lahti lase)

Valiksegakoor 6. juuli
8:00 RIVISTUS
8:30-11:30 valikkooride kontserdi läbimäng
Avakontsert "Õpetajale"kl 19:00 (osaleb meie valiksegakoor)

Naiskoor (neidudekoor) 5. juulil
8:00 RIVISTUS
8:30-9:30 PROOV (Päikese tõusu aegu; Ilmaratas; Suvine tuul; Kergotamine)
13:15-14:05 SÖÖK
15:00 RIVISTUS
15:25-17:10 ÜK proov (Kuulajale; Tuljak; Üksi pole keegi; Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole)
17:10-17:50 ÜK I ja ÜK II läbimäng
18:30 RIVISTUS
19:00-19:30 NAK liigi läbimäng (Päikese tõusu aegu; Ilmaratas; Suvine tuul; Kergotamine

Lastekoor (tütarlastekoor) 5. juuli
12.15 - kogunemine Oru värava juures (teid ootavad õp Martma ja Prikk, kes jagavad kätte toidutalongid)
12:30 RIVISTUS
12:55-13:55 LAK liigiproov (Lauljate tervitus; Õnn ei tule pikutades; Maarja kuld; Maa, mida armastan)
14:00-15:40 - SÖÖK
15:45 RIVISTUS
16:10-17:50 ÜK proov ja läbimäng (Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole; Koit; Hümn; Mu isamaa on minu arm)
17:50-18:25 LAK liigi läbimäng (Lauljate tervitus; Maarja kuld; Õnne ei tule pikutades; Maa, mida armastan)

Poistekoor 5. juuli
11:15 RIVISTUS
11:35-12:30 MEK ja POK ühisrepertuaari proov (Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)
12:30-12:55 POK liigiproov (Aatomiku laul; Spordimeeste laul)
15:30-16:35 SÖÖK
16:45 RIVISTUS
17:05-17:20 ÜK läbimäng (Koit; Hümn)
20:15 RIVISTUS
20:40-21:15 POK ning MEK ja POK ühisrepertuaari läbimäng (Aatomiku laul; Spordimeeste laul; Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)

Puhkpilliorkester 5.juuli
9:00 RIVISTUS
9:30-10:40 PROOV (Sinule, Eesti!; Ärka, kannel ja harf!; Kolm eesti rahvapillilugu; Käes on jälle suvi)
11:45-12:45 - SÖÖK
17:45 RIVISTUS
18:25-19:00 PP läbimäng (Sinule, Eesti!; Ärka, kannel ja harf!; Kolm eesti rahvapillilugu; Käes on jälle suvi)

Puhkpilliorkester 7. juuli
9:30 RIVISTUS
9:50-10:40 PP liigi läbimäng
11.15-12.15 - SÖÖK

Mudilaskoor 7. Juuli
10.00 kogunemine Oru värava juures
10:15 RIVISTUS
10:40-12:00 proov ja kava läbimäng
12:10-14:30 - SÖÖK

Lisatud 03.07