Menüü

Algab vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2020/2021

Võimalik on kandideerida ühte järgmistest õppeprogrammidest:

Vastuvõtt 1. klassi (riiklik õppekava) õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed toimuvad 08. ja 09. veebruar 2020.
TIK-i 1. klassi riikliku õppekava õppesuuna rühmadesse võetakse vastu õpilased, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.
Registreerimine algab 10. jaanuar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee Registreerimine lõpeb 26. jaanuar kell 16:00.
Tulemused avaldame 14.02 kell 16:00 logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.

Vastuvõtt TIK-i IB PYP 1. klassi soovijatele toimub pärast õpivalmiduse ja õppetoe hindamist ning Eesti kodanikest õpilastele pärast keeletaseme välja selgitamist 15. juuni 2020.
Tallinna Inglise Kolledži (TIK) 1. klassi IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) õppekava õppekohtadele võetakse vastu eelkõige välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate ja kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed. Samuti võetakse TIK-i 1. klassi IB PYP õppesuuna rühmadesse need Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja/või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis.

Registreerimine algab 10. jaanuar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee Registreerimine lõpeb 07. juuni kell 16:00.

Inglise Kolledži algklasside programmi eesmärgiks on võimaldada reaalse eluga seostuvat uurivat õpet, mille kaudu toetame avatud ja hooliva elukestva õppija arengut. Ainetekeskse õppe asemel on algklasside programm üles ehitatud teemadekesksele aineteülesele käsitusele: iga õppeaasta jooksul läbitakse kuus teemamoodulit, mille jooksul toimub kõikide ainete lõimitud õpe. Iga mooduli jooksul saab õppija sõnalist tagasisidet, hindeid algklassides ei panda. Inglise Kolledž on akrediteeritud rahvusvaheline kool, kus väärtustatakse erinevate kultuuride mõistmise kaudu sallivama ja hoolivama ühiskonna kujundamist.

Lisatud 06.01