Menüü

COVID-19 teadaanne

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

Kooli juhtkond soovitab meie kooli õpilastel ja töötajatel, kes koolivaheajal külastasid Itaaliat, Kanaari saari, Hiinat või teisi Aasia riike, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist kodus õppida ja töötada. Õpilastel või nende vanematel palume puudumisest teavitada kooli Stuudiumi ning klassi juhendajaid eraldi sõnumiga. Informatsioon õppesisu, tunnikirjelduste ja ülesannete kohta on Stuudiumi keskkonnas. Kooli juhtkond on lähtunud Terviseameti 25.02.2020 edastatud soovitusest seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga.

The school leadership team recommends that our school students and staff who visited Italy, the Canary Islands, China or other Asian countries during the school holidays take two weeks to study and work from home. Students or their parents are asked to inform the school through Stuudium and a separate message to the class tutor. Information about the study content, lesson descriptions and assignments is in the Stuudium. The leadership team of the school has followed the recommendation issued by the Health Board on February 25, 2020 regarding the spread of the coronavirus COVID-19.

Lisatud 28.02