Menüü

Sügisvaheaeg 2020 / Autumn break 2020 (26/10/20)

I õppeperiood on lõppemas. Puhkust vajavad nii õpilased, lapsevanemad kui õpetajad. Loodame, et puhkuseks teevad meie kooli kogukonna liikmed valikud, mis on turvalised ning tervisest hoolivad. Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Kui reisimine on vältimatu, palume kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

 • Koolist puudumisel lähtuda kooli kodukorra punktist 6 “Õppest puudumisest teavitamise kord”.
 • Reisilt naasmisel riskiriikidest (nakatumiskordaja üle 50 ja punasega tähistatud või riigid, mida pole nimekirjades eraldi mainitud https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) tuleb teha koroonaviiruse SARS-CoV-2 test.

 • Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega.

 • Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata ja osaleda õppes nii, nagu see toimuks tavalise haigestumise korral.
 • Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang.
 • Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama ja jääma koju.

Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

Kooli tulevad vaid õpilased ja töötajad, kellel pole olnud kontakti nakatunuga, kes on haigustunnusteta ning terved. Meie tervis on meie kätes!

in ENGLISH

Study Period I is coming to an end. Students, parents and teachers all need a vacation. We hope that the members of our school community will make choices that are safe and healthy. Due to the spread of the coronavirus, we recommend that you avoid international travel unless it is a matter of urgency. If travel is unavoidable, please adhere to the following principles:

 • In case of absence from school, follow Section 6 of the School Rules of Procedure “Procedure for notifying of absence from school”.
 • People arriving from countries with an increased risk of infection (with an infection rate exceeding 50 and marked as red or countries not included in the following list https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) must take a coronavirus SARS-CoV-2 test.

 • All contact with other people must be avoided while waiting for the test results.

 • In case of a negative test result, the restriction on the freedom of movement applies for the first seven days, i.e. you must take part in studies/work as you would in a normal illness.
 • A second test must be taken no earlier than 7 days after the first test and if the test is also negative, You are free to continue Your everyday life. This means that the 14-day restriction on the freedom of movement does not apply to You after two negative tests.
 • Anyone arriving from a high-risk country who does not take the test must self-isolate for 14 days and stay at home.
  Information about countries and self-isolation requirements is available on the Foreign Ministry website: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers The list is updated every Friday and updates will take force the following Monday.

Only students and staff who have not been in contact with the infected person, who have no signs of illness and are healthy come to school. Our health is in our hands!