Menüü

Kuu klassijuhataja / Class teacher of the month

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Haridusamet on silmapaistvate klassijuhatajate märkamiseks ja tunnustamiseks ellu kutsunud konkursi. Kuu klassijuhataja konkursi eesmärgiks on esile tõsta särasilmseid, pädevaid ja Tallinna haridusstrateegia põhiväärtusi (Vastutustundlik, Avatud ja Uuendusmeelne) kandvaid klassijuhatajaid. Kõikidel lapsevanematel ja õpilastel on võimalik esitada üks Tallinna Inglise Kolledži klassijuhataja "Kuu klassijuhataja" konkursile. Palun esita kandidaat koos lühikirjeldusega (märkmed/lisainfo reale) hiljemalt 2. novembriks kella 12.00ks stuudiumis tik.ope.ee/registreeri/653

The academic year 2020-2021 has been declared the theme year of the class teacher in Tallinn in order to highlight the position of the class teacher more than before and to value his/her role as a supporter of the development of each student. The Talinn Board of Education has launched a competition to recognize outstanding class teachers. The aim of the monthly class teacher competition is to highlight bright-eyed, competent class leaders who carry the core values ​​of the Tallinn education strategy (Responsible, Open and Innovative). All parents and students can submit one class teacher of Tallinn English College to the "Class teacher of the month" competition. Please submit the candidate with a short description (on the notes / additional information line) no later than November 2 at noon in the Stuudium tik.ope.ee/registreeri/653

Lisatud 27.10.20