Menüü

G3 lõpukell / G3 final bell (17/04)

Üritus toimub aulas. Osalevad G1-G3 ja õpetajad.
Pärast lõpukella üritust on G3-le koolipäev läbi. G1-l ja G2-l jätkub koolipäev tunniplaani alusel. G3 saadetakse kutse.

The event will take place in the assembly hall. G1-G3 students and teachers participate. After the final bell event, the school day is over for G3. For G1 and G2, the school day continues according to the schedule. G3 will get an invitation.