Menüü

1. klassi vastuvõtt

Vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2021/2022
Riiklik õppekava
Tulenevalt viroloogilisest olukorrast Tallinnas saame edastada 2021/22 1. klassi vastuvõtu kohta infot kõige varem 29.01.21. Kui viroloogiline olukord lubab, toimub 1. klassi vastuvõtt (riiklik õppekava) 20.-21.02 koolimajas.
1. klassi sooviavalduste esitamine algab 1.02. Palun jälgige kooli kodulehte.

PYP IB year 1 admission for 2021/22 school year
Due to the virological situation in Tallinn, we can provide information about the 1st class admission for 2021/22 at the earliest on 29.01.21. If the virological situation allows, the 1st class reception for TEC IB PYP applicants will be held 21.06. Submission of 1st class applications starts on 1.02. Please follow the school website.


Eelmise 2020/2021. õ.a. Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord.

Algab vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2020/2021.
Võimalik on kandideerida ühte järgmistest õppeprogrammidest:
1. klassi vastuvõtt (riiklik õppekava) toimub õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsete alusel 08. ja 09. veebruar 2020.
TIK-i 1. klassi riikliku õppekava õppesuuna rühmadesse võetakse vastu õpilased, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.

Registreerimine algab 10. jaanuar kell 16:00 aadressil vastuvõtt 1.klassi
Registreerimine lõpeb 26. jaanuar kell 16:00.
Tulemused avaldame 14.02 kell 16:00 logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.
1. klassi vastuvõtt TIK-i IB PYP soovijatele toimub pärast õpivalmiduse ja õppetoe hindamist ning Eesti kodanikest õpilastele pärast keeletaseme välja selgitamist 15. juuni 2020.
Tallinna Inglise Kolledži (TIK) 1. klassi IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) õppekava õppekohtadele võetakse vastu eelkõige välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste töötajate ja kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed. Samuti võetakse TIK-i 1. klassi IB PYP õppesuuna rühmadesse need Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja/või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis.

Vaata ka lisainfot Haridusameti kodulehelt elukohajärgse kooli valiku ja määramise kohta. Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga — ehk mitte elukohajärgne — kool, ja vastuvõtuprotsess lõpeb enne Haridusameti taotlusprotsessi algust.

Haridusametile taotluse esitamine on vajalik vaid vanematele-õpilastele, kes ei astu ülelinnalise vastuvõtuga kooli.