Menüü

1. klassi vastuvõtt

Algab vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2021/2022.
Võimalik on kandideerida ühte järgmistest õppeprogrammidest:
1) 1. klass riiklik õppekava
2) 1. klass TIK-i IB PYP

Palume tutvuda Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022. õppeaasta (eestikeelne õppesuund)

Palun jälgige kooli veebilehte!


1. klass riiklik õppekava
1. klassi vastuvõtt (riiklik õppekava) toimub õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsete alusel 20. veebruar 2021.a. vastavalt registreerimissüsteemis valitud kellaajal.

TIK-i 1. klassi riikliku õppekava õppesuuna rühmadesse võetakse vastu õpilased, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.

Registreerimine algab 01. veebruar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 14. veebruar kell 23:59.
Tulemused avaldame logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.

Katsete korraldus 20. veebruaril
-1. klassi vastuvõtt toimub 20. veebruaril.
-Tulenevalt viroloogilisest olukorrast riigis lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
-Õpetajad tulevad katse algusajaks koolimaja peaukse (vt kaart allpool) juurde õue ning sisenevad koolimajja koos lastega. Katsed kestavad 60 min alates katseteks valitud kellaajast. Tund aega pärast katsete algust toovad õpetajad lapsed sisehoovi väljapääsu (vt kaart) juurde. (Näiteks, kui vanem valis lapse katsete ajaks 9.10, tulevad õpetajad koolimaja peaukse juurde vastu kellaajaks 9.10 ning toovad lapse Pärnu mnt spordihoone väljapääsu treppide juurde kellaajaks 10.10). Kuna rühmad sisenevad majja ning väljuvad koolimajast 10-minutiliste vahedega, palume teil valitud katsete kellaajast täpselt kinni pidada.

Koolimaja sisse- ja väljapääsude kaart asub SIIN


PYP IB year 1 admission
Admission to PYP form 1 will be based on the assessment of learning readiness and need for study support, and language level of students with the Estonian citizenship on June 21.
The International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) in Tallinn English College (TEC) is primarily meant for the children of foreign diplomatic missions and consular posts and international organizations’ staff (WTO, OECD etc), specialists contractually working in Estonia. Likewise, children of Estonian nationals whose parent is in a diplomatic post and/or who have been studying abroad at an IB school or international school because one of their parents was or is employed, according to a written statement, in a foreign country, will be included in the TEC IB PYP Form 1 study group.

The language of instruction in the IB PYP is English based on CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology. Further information on IB PYP at www.ibo.org/pyp

Registration begins on February 01 at 4PM at algus.tik.edu.ee
Registration ends June 15 at 4PM.
The tests will take place on June 21 according to the timeslot the applicant's parent has chosen.
Results will be published by logging in to the page algus.tik.edu.ee
Use the password you received during registration and the e-mail address provided to log in.

--- IN ESTONIAN---

Vastuvõtt TIK-i IB PYP 1. klassi soovijatele toimub pärast õpivalmiduse ja õppetoe hindamist ning Eesti kodanikest õpilastele pärast keeletaseme välja selgitamist 21. juuni 2021.
Tallinna Inglise Kolledži (TIK) 1. klassi IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) õppekava õppekohtadele võetakse vastu eelkõige välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide (WTO, OECD etc) esinduste töötajate ja kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed. Samuti võetakse TIK-i 1. klassi IB PYP õppesuuna rühmadesse need Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja/või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis.

Registreerimine algab 01 veebruar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 15. juuni kell 16:00.
Tulemused avaldame logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.


Vaata ka lisainfot Haridusameti kodulehelt elukohajärgse kooli valiku ja määramise kohta. Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga — ehk mitte elukohajärgne — kool, ja vastuvõtuprotsess lõpeb enne Haridusameti taotlusprotsessi algust.

Haridusametile taotluse esitamine on vajalik vaid vanematele-õpilastele, kes ei astu ülelinnalise vastuvõtuga kooli.