Menüü

Vastuvõtt

2019-2020 õppeaasta Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord.

2019-2020 õppeaasta 1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed toimuvad 09. ja 10. veebruar 2019.
Registreerimine algab 11. jaanuaril kell 16:00 vastuvõtt 1.klassi

Vastuvõtukatsed 1. klassi IB õppesuunale toimuvad 19. juuni vastavalt vanema valitud kellaajale.
Registreerimine algab 11. jaanuaril kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 10. juuni kell 16:00.

2019-2020 õppeaasta 10. klassi vastuvõtt toimub nelja kooli ühiskatsete alusel 16. märtsil 2019.a. kell 10.00. Koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
Registreerimine avatud 01.03.19 kell 10:00 ja lõpeb 13.03.19. kell 16:00 aadressil sisseastumine.ee/g4

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 27. märtsil 2019 kell 16.00.
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele: vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 01.-05. aprill 2019; vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 08.-12. aprill 2019; vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 16. aprill 2018.

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

2018.a. ühiskatsete sisu.

Ühiskatsete näidistöid saab vaadata siin.

Vaata ka lisainfot Haridusameti kodulehelt elukohajärgse kooli valiku ja määramise kohta. Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga — ehk mitte elukohajärgne — kool, ja vastuvõtuprotsess lõpeb enne Haridusameti taotlusprotsessi algust.

Haridusametile taotluse esitamine on vajalik vaid vanematele-õpilastele, kes ei astu ülelinnalise vastuvõtuga kooli.


10. klassi vastuvõtu avaldus on alla laetav SIIT
Tallinna Inglise Kolledži 10. klassi astumiseks vajalikke dokumente võetakse vastu 20.-28.juuni argipäeviti kell 10:00-15:00.
Dokumendid (avaldus, põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega) palume tuua sekretariaati.