Vastuvõtt

2017/2018 õppeaasta Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord.

2017/2018 õppeaasta vastuvõtt 1.klassi

Ühiskatsete sisu.

Vaata ka lisainfot Haridusameti kodulehelt elukohajärgse kooli valiku ja määramise kohta. Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga — ehk mitte elukohajärgne — kool, ja vastuvõtuprotsess lõpeb enne Haridusameti taotlusprotsessi algust.

Haridusametile taotluse esitamine on vajalik vaid vanematele-õpilastele, kes ei astu ülelinnalise vastuvõtuga kooli.


10. klassi vastuvõtt

10. klassi vastuvõtu avalduse leiad siit