Menüü

Hinnad / Fees

TIK MUUSIKAOSAKOND

Õppekavaprojektide hinnakiri

Põhiõppe nädal (eriala + solfedžo)

pilliõppe erialatund 2 x 45 min + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 157 €
pilliõppe erialatund 2 x 30 + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 112 €
pilliõppe erialatund 1 x 45 + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 90 €

Vabaõppe nädal(eriala)

pilliõppe erialatund 2 x 45 min 144 €
pilliõppe erialatund 2 x 30 - kuutasu 99 €
pilliõppe erialatund 1 x 45 - kuutasu 77 €