Menüü

Hinnad / Fees 2023/2024

TIK MUUSIKAOSAKOND

Õppekavaprojektide hinnakiri

*Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2-ga.

Põhiõppe nädal (eriala + solfedžo)

pilliõppe erialatund 2 x 45 min + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 173 €
pilliõppe erialatund 2 x 30 + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 123 €
pilliõppe erialatund 1 x 45 + solfedžotund 1 x 45 - kuutasu 99 €

Vabaõppe nädal(eriala)

pilliõppe erialatund 2 x 45 min 158 €
pilliõppe erialatund 2 x 30 - kuutasu 108 €
pilliõppe erialatund 1 x 45 - kuutasu 84 €

Põhiõppe peavad valima 1.-4. klasside õpilased. Vabaõpe on alates 5. klassist.