Menüü

Kooliõde

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele - palun ärge saatke haiget last kooli!

Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid:

Kooliõde Marina Kaskman
Kabinet on õpilastele avatud 3. korrusel 8.00-16.00
E-post: marina.kaskman@kth.ee
Telefon: 56256615