Menüü

Kooli klubid ja huviringid / Clubs and activities

Tallinna Inglise Kolledžis tegutsevad huviringid 2019/2020 õppeaastal

Registreerumine: Tallinna Inglise Kolledži õpetajate poolt läbiviidavatesse huviringidesse registreerumiseks palun kirjutada neile Stuudiumisse. Kooli õpilastele on huviringid tasuta.

Registration: In order to register for classes run by teachers from Tallinn English College please contact the teachers in Stuudium. These classes are free for students.

Tasuta ringid

Koorid/Choirs

  • Mudilaskoor/Children's choir (2.—4. klass, reedel/Friday kell 8.15-9.00, õpetaja Margot Peterson ja Diana Mäeväli aulas)
  • Tütarlastekoor (5.-8.klass, kolmapäeval kell 15.15-16.30, õpetaja Margot Peterson)
  • Poistekoor/Boys' choir (2.—9. klass, kolmapäeval/Wednesday kell 15.00-16.30, õpetaja Edgar Roditšenko, ruumis 301)
  • TIKi noortekoor (9-G3, esmaspäeval kell 15.15-16.00 ja teisipäeval 16.00-16.45, õpetaja Margot Peterson)

Sõnakunst

Väitlusklubi (7- 12.klass, teisipäeval kell 16.00-18.00) Tallinna inglise kolledži pika tegutsemiskogemusega väitlusklubi kutsub kriitikameelega noori õppima argumenteeritult enda arvamust väljendama. Oskus teisi kuulata, kaaluda ja leida sisukam argument ning seda sõnaosavalt väljendada – kõige selle õppimine kuulub väitlusklubi tegevusse.

Füüsika

Füüsika ja astronoomia klubi (7.-12. klass, neljapäeval kell 16.00-17.30.õpetajad Martin Vällik ja Aune Kallas, ruumis 202) Oodatud on kõik, kel huvi katsetamise, füüsikavõistlustel-olümpiaadidel osalemise, uurimise, füüsikaga kokkupuutuvate teemade mõistmise ja seletamise vastu. Õpilased saavad teha ise katseid, lahendada huvitavamaid ülesandeid ning uurida, selgitada ning esitleda erinevaid teemasid füüsikavaldkonnast või füüsikaga seonduvatest valdkondadest, et arendada silmaringi, süvendada olemasolevaid teadmisi ning tutvuda teemadega, mis jäävad õppekavast väljapoole.

Tasulised ringid

Male

Male/Chess Club (1.-5. klass, Male/Chess Club (1.-5. klass, esmaspäeval kell 8.15-9.00 ruumis 106, kolmapäeval kell 14.15-15.00 ruumis 102, reedel kell 13.15-14.00 ruumis 102 juhendaja Margit Brokko) Osalustasu 1 kord nädalas 25 eurot kuus, 2 korda nädalas 40 eurot kuus. Info ja registreerimine emak.chess@gmail.com Alustame 16. septembril! Chess Club (Primary school, Mondays 8.15-9.00 in room 106, Wednesdays 14.15-15.00 in room 102, Fridays 13.15-14.00 in room 102 Teacher Margit Brokko) Cost: 1 time per week 25€ a month 2 times per week 40€ a month. Registration and info emak.chess@gmail.com.The first meeting is on the 11th of September.

LASTEJOOGA/Children`s yoga

Lastejooga/ Children`s yoga (1.-4. klass kolmapäeval 14.15-15.10, juhendaja Riina Popov, ruumis 407) Osalustasu osas pöörduda stuudiumis õpetaja poole. Lisainfo saamiseks ja registreerimiseks palun võtta stuudiumis ühendust õpetaja Riina Popoviga. Lastejooga eesmärgiks on toetada lapse füüsilise ja vaimse tasakaalu arengut. Tunnis tehakse nii füüsilisi harjutusi (jooga poose) kui ka harjutatakse tähelepanu ning keskendusvõimet läbi õpetlike lugude kuulamise ja rääkimise, elutähtsate teemade arutamise ning mediteerimise. Lastejooga tunnis lapsed ei võistle, kui siis ainult iseendaga, ja õpivad enda pingeid maandama. Ja seda kõike, et olla tervemad, õnnelikumad ja tasakaalukamad lapsed! Tunnid toimuvad eesti keele ja laps saab valida endale sobiva päeva. Alustab oktoobris. Primary school students have the opportunity to participate in children's yoga classes once a week either on Wednesdays from 14.15 until 15.10 in Room 407. The lessons will start in October. Regarding participation fee, please contact to teacher via studium. If you are interested in participating, then send a message to Riina Popov through Tallinn English College's online system. The lessons are held in Estonian.

IT RING
IT huvirnig (IT club) (1.-3. klass, teisipäeviti kell 14.15-15.15 ruumis 111. Lahendame lihtsamaid programmeerimise ülesandeid Scratchis ja MS MakeCode keskkonnas. Õpime tundma ja kasutama arvutit. Hind 30 eur kuus. Info ja registreerimnie http://www.nooredprogejad.ee/ithuviring

IT huviring (IT club) (4.-6. klass, teisipäeviti kell 15.30-16.30 ruumis 111). Teeme tutvust Pythoni programmeerimiskeelega, õpime veebidisaini ja -arendust (HTML, CSS) ning mobiilimängude arendust, küberturvalisus. Hind 30 eur kuus. Info ja registreerimnie http://www.nooredprogejad.ee/ithuviring

Puutööring/Woodwork
Puutööringis saavad osaleda 1.-3. klasside õpilased. Ring toimub esmaspäeviti kell 8.15 ruumi 012. Juhendaja Raul Mäsak. Info ja registreerimine stuudiumis. Grupis 12 õpilast. Maksumus 20 eur kuus.

More information by Raul Mäsak via studium. Group size 12 students. Club will take place on Mondays at 8.15 in rom 012. Fee 20 EUR per month.

Rahvatants
9-G3, teisipäeval ja neljapäeval kammersaalis kell 17.30-19.00