Menüü

Õpilaste tunnustamise kord

Tallinna Inglise Kolledži õpilaste tunnustamise kord ja

väljavõte Tallinna Inglise Kolledži kodukord punkt 3

Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul
Tallinna Inglise Kolledži õpilase tunnustusmeetmeteks on:
* suuline kiitus
* kirjalik kiitus
* tunnuskiri Lisa 2
* õppenõukogu kiitus
* direktori vastuvõtt õpilastele direktori kehtestatud tingimustel ja korras.