Menüü

Õppekava

Õppekava on hariduse eesmärkide teostamise plaan ehk milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ja õpetatakse. Õppekava käsitus oleneb ajastust, õppimis- ja õpetamiskultuurist, õppetasemest ja filosoofilisest lähenemisest. Tallinna Inglise Kolledžis toimub õppetöö Tallinna Inglise Kolledži õppekava alusel.

Üleminek õppe- ja kasvatustegevuses kooli uuele põhikooli õppekavale toimub järgmiselt:

1) 1.-4. klass 2010-2014. õa;

2) 5.-9. klass 2014-2020. õa.

Kuni täieliku üleminekuni uuele põhikooli õppekavale toimub õppetöö osaliselt ka hetkel kehtiva nn vana põhikooli õppekava alusel.

Alates septembrist 2020, saab TIK gümnaasiumis õppida:
1. eestikeelsel õppekaval
2. ingliskeelsel õppekaval

Eestikeelne suund

Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt määratletud valikainetele, on õpilasel võimalus valida endale suunamoodul, milles sisalduvad õppeained (kuni kaheksa) on jagunenud kolme gümnaasiumiaasta peale.

Suunamooduliteks on:

  1. Teadus ja loodus (moodulisse kuuluvad õppeained: Terviseedendus, Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, Meditsiinifüüsika, Psühholoogia, Kosmoloogia, Keemiliste protsesside seaduspärasused jmt.)
  2. Sotsiaal ja humanitaar (moodulisse kuuluvad õppeained: Riigikaitse, Globliseeruv maailm, Filosoofia, Religioon jmt.)

Inglisekeelne suund

Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta st. 10.klassis ettenähtud õppeprogramm läbitakse inglise keeles ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega. Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT

Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele. Rohkem ühiskatsete kohta saad lugeda SIIT

TIKi õppekava

Õppekava

Algklasside õppekava