Menüü

Perioodika raamatukogus

Aastal 2022 raamatukokku saabuv perioodika:

AJAKIRJAD
• Akadeemia
• Eesti loodus
• Hea laps • Horisont
• Jalka
• Jooksja + Velo
• Kaitse kodu!
• Sõdur
• Tennis
• Universitas Tartuensis

AJALEHED

  • THE COLLEGE ENQUIRER

Ajakirju Eesti loodus, Horisont, säilitatakse 3 aastat. The College Enquirer kuulub alalisele säilitamisele.