Menüü

Abiks info leidmisel

Valik eesti raamatukogudes kättesaadavaks tehtud ja loodud andmebaase.

EBSCOhost Web andmebaasid - e-ajakirjad.

Eesti artiklite andmebaas ISE - on Eesti artiklite andmebaas, kuhu on lisatud aastatel 2009-2016 Eestis ilmunud ajalehtede ja ajakirjade artiklite, artiklite kogumike ja jätkväljaannete kirjed. Osad neist on keskkonnas ka veebipõhiselt kättesaadavad. Alates 2017. aastast andmebaasi enam igapäevaselt ei uuendata ja väljaandeid lisatakse valikuliselt. Uuemad väljaanded on kättesaadavad Eesti artiklite portaalis DIGAR.

Eesti märksõnastik - on kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik, mida kasutatakse teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja allikate otsimiseks märksõnade abil. Kui vajad abi allikate otsimisel, siis Eesti märksõnastik aitab leida vastava teema kohta kitsamaid, laiemaid ja seotud märksõnu. Lisaks pakub märksõnastik ka inglisekeelseid vasteid, mis on abiks võõrkeelsete allikate leidmisel.

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu E-andmebaasid - Andmebaase saab kasutada Akadeemilises Raamatukogus, Rävala pst. 10. Kasutajaks saab registreerida alates 16. eluaastast. Täpsem info kodulehel: https://www.tlulib.ee/

DIGAR - Digitaalne arhiiv - on Eesti Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis jaguneb kaheks: digitaalarhiiviks ja Eesti artiklite portaaliks. Digitaalarhiiv sisaldab Eestis ilmunud ajakirju kuni 2016. aastani, e-raamatuid, pildimaterjale jm. Eesti artiklite portaalis on leitavad Eestis ilmunud ajakirjad ning jätkväljaanded alates 2017. aastast ja ajalehed alates 1821. aastast. Keskkonda täiendatakse igapäevaselt. Kasutajad saavad allikaid kasutada veebipõhiselt, kuid palju on ka piiratud ligipääsuga allikaid. Sel juhul tasub tutvuda allika juures oleva infoga, millistes raamatukogudes või mis tingimustel on allikas DIGARis kättesaadav.

ETERA on Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu, mis sisaldab digiteeritud õppematerjale, raamatuid, ajakirju, ajalehti, Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid jne. ETERAst leiab nõukogude perioodil ilmunud ajalehti ja materjale Eestis loodud ja avaldatud teaduseuuringute kohta. Materjale saab lugeda veebis, kuid osadele allikatele puudub ligipääs väljaspool Tallinna Ülikooli võrku.

E-varamu on otsingukeskkond, mis võimaldab teha ühisotsingut e-kataloogist ESTER, artiklite andmebaasist ISE, ülikoolide digitaalarhiividest ning muuseumide ja arhiivide digiteeritud kogudest.

Eesti mikrofilmide register - Eesti mikrofilmide registri EMIFIR asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on rahvusteavikutest ja arhivaalidest valmistatud mikrofilmide tagatiskoopiate registreerimine, andmete alaline säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Lasteluule - Andmebaasist Arkaadia saab otsida luuletusi, jutte ja muinasjutte mingil kindlal teemal (näiteks tähtpäevadeks). Siit ei leia tervet luuletust, juttu ega muinasjuttu, vaid saab teada, millises raamatus või ajakirjas on see ilmunud. Luuletusi saab otsida autori, pealkirja, märksõna ja isegi luuletuse esimese rea järgi. Andmebaas on koostatud Tartu Linnaraamatukogu kogude põhjal.