Menüü

10. klassi vastuvõtt

Vastuvõtt TIKi 10. klassi 2020/2021. õppeaastaks
Katsetele registreerumiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem, mis avaneb 1. märtsil 2020 kell 10.00. Katsetele saab registreeruda kuni 11. märtsini (k.a). Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtukorraga.
Alates septembrist 2020, saab TIK gümnaasiumis õppida:
1) eestikeelsel õppekaval
2) ingliskeelsel õppekaval
Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega. Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT. Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele.

Ühiskatsete näidistöid saab vaadata siin.


UUENDATUD 24.04.2020 seoses eriolukorraga
Nelja kooli eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele sisseastumistestid viiakse läbi e-testidena maikuus pärast 15. maid.

  • Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, ID-kaart (või pass) ning internetiühendus.
  • Testide tulemused ja otsuse e-vestlusele kutsumise kohta saab õpilane teada ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Vestlusvooru hindamisel arvestatavad kriteeriumid täpsustatakse kooli vastuvõtukorras, kusjuures vestlusel võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.
  • Järelkatseid sel õppeaastal läbi ei viida.
  • Täpsem info saadetakse esimesel võimalusel ühiskatsete infosüsteemi kaudu.

UUENDATUD 07.05.2020

Juhend Tallinna nelja kooli ühiskatsetel 2020 osalejatele

Nelja kooli ühiskatsete korraldajatel avanes ootamatult võimalus viia e-testid Moodle´ist üle turvalisemale, rohkem võimekust ja funktsionaalsust pakkuvale platvormile. Sellest tulenevalt viiakse kõik e-testid läbi keskkonnas EIS (Eksamite Infosüsteem), mis võimaldab kõigil osalejatel samaaegselt ühiskatsete e-teste sooritada.

Palume kõigil tähelepanelikult tutvuda uuendatud juhendiga!

Vajutades SIIA!

Vastuvõtukorra projekt, mis on esitatud Tallinna Haridusametile kinnitamiseks 15.05.2020 seoses eriolukorraga VAJUTA SIIA


Õpilased, kes on hea tahte protokolli allkirjastanud, peavad sisseastumine.ee süsteemis täitma avalduse.

Lisaks avalduse esitamisele süsteemis palume tuua kooli originaaleksemplarid põhikooli lõputunnistusest ja hinnetelehest. Dokumente saab kooli sekretärile esitada 18. juuni kuni 30. juuni kell 11-15.