Menüü

10. klassi vastuvõtt

Vastuvõtt TIKi 10. klassi 2020/2021. õppeaastaks

UUENDATUD 24.04.2020 seoses eriolukorraga

Nelja kooli eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele sisseastumistestid viiakse läbi e-testidena maikuus pärast 15. maid.

  • Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, ID-kaart (või pass) ning internetiühendus.
  • Testide tulemused ja otsuse e-vestlusele kutsumise kohta saab õpilane teada ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Vestlusvooru hindamisel arvestatavad kriteeriumid täpsustatakse kooli vastuvõtukorras, kusjuures vestlusel võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.
  • Järelkatseid sel õppeaastal läbi ei viida.
  • Täpsem info saadetakse esimesel võimalusel ühiskatsete infosüsteemi kaudu.

UUENDATUD 07.05.2020

Juhend Tallinna nelja kooli ühiskatsetel 2020 osalejatele

Nelja kooli ühiskatsete korraldajatel avanes ootamatult võimalus viia e-testid Moodle´ist üle turvalisemale, rohkem võimekust ja funktsionaalsust pakkuvale platvormile. Sellest tulenevalt viiakse kõik e-testid läbi keskkonnas EIS (Eksamite Infosüsteem), mis võimaldab kõigil osalejatel samaaegselt ühiskatsete e-teste sooritada.

Palume kõigil tähelepanelikult tutvuda uuendatud juhendiga!

Vajutades SIIA!

Vastuvõtukorra projekt, mis on esitatud Tallinna Haridusametile kinnitamiseks 15.05.2020 seoses eriolukorraga VAJUTA SIIA