Menüü

Õppetöö korraldus ja vastuvõtt

Viimased versioonid õppekavast, hindamisjuhendist ja muudest olulistest dokumentidest.

Dokumentide vaatamiseks klõpsake "Loe edasi" lingil.

Õppekava

Õppekava on hariduse eesmärkide teostamise plaan ehk milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ja õpetatakse. Õppekava käsitus oleneb ajastust, õppimis- ja õpetamiskultuurist, õppetasemest ja filosoofilisest lähenemisest. Tallinna Inglise Kolledžis toimub õppetöö Tallinna Inglise Kolledži õppekava alusel.

Üleminek õppe- ja kasvatustegevuses kooli uuele põhikooli õppekavale toimub järgmiselt:

1) 1.-4. klass 2010-2014. õa;

2) 5.-9. klass 2014-2020. õa.

Kuni täieliku üleminekuni uuele põhikooli õppekavale toimub õppetöö osaliselt ka hetkel kehtiva nn vana põhikooli õppekava alusel.

Alates septembrist 2020, saab TIK gümnaasiumis õppida:
1. eestikeelsel õppekaval
2. ingliskeelsel õppekaval

Eestikeelne suund

Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt määratletud valikainetele, on õpilasel võimalus valida endale suunamoodul, milles sisalduvad õppeained (kuni kaheksa) on jagunenud kolme gümnaasiumiaasta peale.

Suunamooduliteks on:

  1. Teadus ja loodus (moodulisse kuuluvad õppeained: Terviseedendus; Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond; Meditsiinifüüsika, Kosmoloogia, Keemiliste protsesside seaduspärasused jmt.)
  2. Sotsiaal ja humanitaar (moodulisse kuuluvad õppeained: Riigikaitse, Globliseeruv maailm, Psühholoogia, Jätkusuutliku arengu eesmärgid,Õigusajalugu jmt.)

Vastavalt õpilastele huvile, lennu eripärale ja kooli võimalustele, võivad õppeained moodulites muutuda.

Inglisekeelne suund

Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta, see ei ole ametlikult IBO programm. 10.klassis ettenähtud õppeprogramm läbitakse inglise keeles ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega. Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT

Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele. Rohkem ühiskatsete kohta saad lugeda SIIT

Hindamine

Tallinna Inglise Kolledži hindamisjuhend SIIN

Kodukord

Tallinna Inglise Kolledži
Kodukord
Päevakava

Akadeemiline ausus ja uurimistöö juhend

Alljärgnevalt leiate akadeemilise aususe põhimõtted eesti ja inglise keeles ning uurimistöö juhendi eesti keeles.

Ainekavad

Siit leiate meie ainekavad.

1. klassi vastuvõtt

Algab vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2023/2024.

Võimalik on kandideerida ühte järgmistest õppeprogrammidest:

  • 1) 1. klass riiklik õppekava
  • 2) 1. klass TIK-i IB PYP (ainult sihtrühma kuulujatel)

Tallinna Inglise Kolledži kinnitatud vastuvõtu tingimuste ja korraga saab tutvuda siit

Palun jälgige kooli veebilehte!


1. klass riiklik õppekava
1. klassi vastuvõtt (riiklik õppekava) toimub õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsete alusel koolimajas 11. veebruar 2023.a. vastavalt registreerimissüsteemis valitud kellaajal.

TIK-i 1. klassi riikliku õppekava õppesuuna rühmadesse võetakse vastu õpilased, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.

Registreerimine algab 13. jaanuar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 05. veebruar kell 16:00.
Kuni 05.02 on võimalik süsteemi sisse logides valitud aega muuta või lisainfot täpsustada.

Tulemused avaldame logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.

Katsete korraldus 11. veebruaril
-1. klassi vastuvõtt toimub 11. veebruaril.
-Lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
-Õpetajad tulevad õpivalmiduse ja loovuse hindamise algusajaks koolimaja peaukse (vt kaart allpool) juurde õue ning sisenevad koolimajja koos lastega. Õpivalmiduse ja loovuse hindamine kestab 70 min alates valitud kellaajast. 70 minutit pärast õpivalmiduse ja loovuse hindamise algust toovad õpetajad lapsed sisehoovi väljapääsu (vt kaart allpool) juurde.

Näiteks, kui vanem valis lapse õpivalmiduse ja loovuse hindamise ajaks 9.00, tulevad õpetajad koolimaja peaukse juurde vastu kellaajaks 9.00 ning toovad lapse Pärnu mnt spordihoone väljapääsu treppide juurde kellaajaks 10.10.
Kuna rühmad sisenevad majja ning väljuvad koolimajast 10-minutiliste vahedega, palume teil valitud kellaajast täpselt kinni pidada.
-Kui liiklete autoga, palume kooli juures mitte peatuda, vaid leida koht piirkonnas asuvates parklates!

Koolimaja sisse- ja väljapääsude kaart asub SIIN


Vastuvõtt TIK-i IB PYP 1. klassi kohta leiab infot kooli ingliskeelsel veebilehel SIIN

10. klassi vastuvõtt

Alates septembrist 2020.a. saab TIK gümnaasiumis õppida:
1) eestikeelsel õppekaval
2) ingliskeelsel õppekaval
Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Programme'iks ettevalmistav aasta ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega.
Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT.
Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele.


10. klassi vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

Tallinna nelja kooli ühiskatsed toimuvad laupäeval, 16.03.2024. Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi paberkandjal.

Vaheklassidesse registreerimine

Vastuvõtt põhikooli 2.-8. klassi toimub vabade õppekohtade olemasolu korral 2 korda aastas. Vaheklassi kandideerimiseks palume uue õppeaasta 1. poolaastal liitumiseks avalduse esitada läbi registreerimissüsteemi hiljemalt 15. juuniks (õppetöö algus septembris) või 2. poolaastal liitumiseks 15. detsembriks (õppetöö algus jaanuaris). Kui soovitud klassis vabaneb õppekoht, võetakse vanematega ühendust.
Vastuvõttu 9.klassi ei toimu.
Gümnaasiumi vastuvõtt toimub märtsis, info lisatakse jaanuaris kooli kodulehele (õppetöö korraldus ja vastuvõtt).

Eestikeelsesse vaheklassi registreerimise vorm: VAJUTA SIIA.

Vastuvõtukord SIIN

Vastuvõtukord

Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord 2023/2024. õppeaasta asub SIIN