Menüü

Õppetöö korraldus ja vastuvõtt

Viimased versioonid õppekavast, hindamisjuhendist ja muudest olulistest dokumentidest.

Dokumentide vaatamiseks klõpsake "Loe edasi" lingil.

Õppekava

Õppekava on hariduse eesmärkide teostamise plaan ehk milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ja õpetatakse. Õppekava käsitus oleneb ajastust, õppimis- ja õpetamiskultuurist, õppetasemest ja filosoofilisest lähenemisest. Tallinna Inglise Kolledžis toimub õppetöö Tallinna Inglise Kolledži õppekava alusel.

Üleminek õppe- ja kasvatustegevuses kooli uuele põhikooli õppekavale toimub järgmiselt:

1) 1.-4. klass 2010-2014. õa;

2) 5.-9. klass 2014-2020. õa.

Kuni täieliku üleminekuni uuele põhikooli õppekavale toimub õppetöö osaliselt ka hetkel kehtiva nn vana põhikooli õppekava alusel.

Alates septembrist 2020, saab TIK gümnaasiumis õppida:
1. eestikeelsel õppekaval
2. ingliskeelsel õppekaval

Eestikeelne suund

Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt määratletud valikainetele, on õpilasel võimalus valida endale suunamoodul, milles sisalduvad õppeained (kuni kaheksa) on jagunenud kolme gümnaasiumiaasta peale.

Suunamooduliteks on:

  1. Teadus ja loodus (moodulisse kuuluvad õppeained: Terviseedendus; Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond; Meditsiinifüüsika; Majandusfüüsika; Psühholoogia, Keemiliste protsesside seaduspärasused jmt.)
  2. Sotsiaal ja humanitaar (moodulisse kuuluvad õppeained: Riigikaitse, Globliseeruv maailm, Filosoofia, Inimene ja õigus, Kaasaegne ühiskond jmt.)

Inglisekeelne suund

Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta st. 10.klassis ettenähtud õppeprogramm läbitakse inglise keeles ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega. Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT

Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele. Rohkem ühiskatsete kohta saad lugeda SIIT

Hindamine

Tallinna Inglise Kolledži hindamisjuhend SIIN

Kodukord

Tallinna Inglise Kolledži
Kodukord
Päevakava

1. klassi vastuvõtt

Algab vastuvõtt TIKi 1. klassi õppeaastaks 2021/2022.
Võimalik on kandideerida ühte järgmistest õppeprogrammidest:
1) 1. klass riiklik õppekava
2) 1. klass TIK-i IB PYP

Palume tutvuda Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022. õppeaasta (eestikeelne õppesuund)

Palun jälgige kooli veebilehte!


1. klass riiklik õppekava
1. klassi vastuvõtt (riiklik õppekava) toimub õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsete alusel 20. veebruar 2021.a. vastavalt registreerimissüsteemis valitud kellaajal.

TIK-i 1. klassi riikliku õppekava õppesuuna rühmadesse võetakse vastu õpilased, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.

Registreerimine algab 01. veebruar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 14. veebruar kell 23:59.
Tulemused avaldame logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.

Katsete korraldus 20. veebruaril
-1. klassi vastuvõtt toimub 20. veebruaril.
-Tulenevalt viroloogilisest olukorrast riigis lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
-Õpetajad tulevad katse algusajaks koolimaja peaukse (vt kaart allpool) juurde õue ning sisenevad koolimajja koos lastega. Katsed kestavad 60 min alates katseteks valitud kellaajast. Tund aega pärast katsete algust toovad õpetajad lapsed sisehoovi väljapääsu (vt kaart) juurde. (Näiteks, kui vanem valis lapse katsete ajaks 9.10, tulevad õpetajad koolimaja peaukse juurde vastu kellaajaks 9.10 ning toovad lapse Pärnu mnt spordihoone väljapääsu treppide juurde kellaajaks 10.10). Kuna rühmad sisenevad majja ning väljuvad koolimajast 10-minutiliste vahedega, palume teil valitud katsete kellaajast täpselt kinni pidada.

Koolimaja sisse- ja väljapääsude kaart asub SIIN


PYP IB year 1 admission
Admission to PYP form 1 will be based on the assessment of learning readiness and need for study support, and language level of students with the Estonian citizenship on June 21.
The International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) in Tallinn English College (TEC) is primarily meant for the children of foreign diplomatic missions and consular posts and international organizations’ staff (WTO, OECD etc), specialists contractually working in Estonia. Likewise, children of Estonian nationals whose parent is in a diplomatic post and/or who have been studying abroad at an IB school or international school because one of their parents was or is employed, according to a written statement, in a foreign country, will be included in the TEC IB PYP Form 1 study group.

The language of instruction in the IB PYP is English based on CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology. Further information on IB PYP at www.ibo.org/pyp

Registration begins on February 01 at 4PM at algus.tik.edu.ee
Registration ends June 15 at 4PM.
The tests will take place on June 21 according to the timeslot the applicant's parent has chosen.
Results will be published by logging in to the page algus.tik.edu.ee
Use the password you received during registration and the e-mail address provided to log in.

--- IN ESTONIAN---

Vastuvõtt TIK-i IB PYP 1. klassi soovijatele toimub pärast õpivalmiduse ja õppetoe hindamist ning Eesti kodanikest õpilastele pärast keeletaseme välja selgitamist 21. juuni 2021.
Tallinna Inglise Kolledži (TIK) 1. klassi IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) õppekava õppekohtadele võetakse vastu eelkõige välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide (WTO, OECD etc) esinduste töötajate ja kokkulepete alusel Eestis tööle asuvate välisriikide kodanikest spetsialistide lapsed. Samuti võetakse TIK-i 1. klassi IB PYP õppesuuna rühmadesse need Eesti kodanike lapsed, kelle vanem töötab diplomaatilisel ametikohal ja/või kes on vähemalt kaks aastat õppinud välisriigis asuvas IB koolis või rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis.

Registreerimine algab 01 veebruar kell 16:00 aadressil algus.tik.edu.ee
Registreerimine lõpeb 15. juuni kell 16:00.
Tulemused avaldame logides sisse lehele algus.tik.edu.ee
Sisse logimiseks kasutage registreerimisel saadud parooli ning esitatud e-posti aadressi.

10. klassi vastuvõtt

Alates septembrist 2020.a. saab TIK gümnaasiumis õppida:
1) eestikeelsel õppekaval
2) ingliskeelsel õppekaval
Eestikeelne õppekava on riiklik õppekava 10.-12. klassis ja lõppeb Eesti riigieksamitega. Ingliskeelne õppekava on 10. klassis Diploma Progrmme'iks ettevalmistav aasta ja jätkub 11. ja 12. klassis IB DP programmiga, mis lõppeb IBO eksamitega.
Rohkem IB DP kohta saad lugeda SIIT.
Oma eelistuse gümnaasiumi õppekava osas peab õpilaskandidaat märkima ühiskatsete süsteemis registreerudes ühiskatsetele.


10. klassi vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks (uuendatud 16.02.2021)

Tallinna Inglise Kolledži vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022.õppeaasta (eestikeelne õppesuund)

Akadeemiline ausus ja uurimistöö juhend

Alljärgnevalt leiate akadeemilise aususe põhimõtted eesti ja inglise keeles ning uurimistöö juhendi eesti keeles.

Ainekavad

Siit leiate meie ainekavad.