Õppetöö korraldus ja vastuvõtt

Viimased versioonid õppkavast, hindamisjuhendist ja muudest olulistest dokumentidest.

Dokumentide vaatamiseks klõpsake "Loe edasi" lingil.

Õppekava

Tallinna Inglise Kolledžis toimub õppetöö Tallinna Inglise Kolledži õppekava alusel. Üleminek õppe- ja kasvatustegevuses kooli uuele õppekavale toimub järgmiselt: 1) 1., 4. ja 7. klass 1. september 2011. a; 2) 2., 5. ja 8. klass 1. september 2012. a; 3) 3., 6. ja 9. klass 1. september 2013. a.

Kuni täieliku üleminekuni uuele õppekavale ("Põhikooli riiklik õppekava", Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrus nr 14) toimub õppetöö ka hetkel kehtiva nn vana õppekava alusel, mille loomisel on lähtutud enne eelpool nimetatud määruse jõustumist kehtinud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määrusest nr 56 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava".

loe edasi

Hindamine

Hindamise aluseks Tallinna Inglise Kolledžis on kooli hindamisjuhend.

Hindamisjuhendit saab vaadata siit

loe edasi

Kodukord

Tallinna Inglise Kolledži kodukord ja päevakava

loe edasi

Statistika

2008. aasta riigieksamite statistika.

loe edasi

Akadeemiline ausus ja uurimistöö juhend

Alljärgnevalt leiate akadeemilise aususe põhimõtted eesti ja inglise keeles ning uurimistöö juhendi eesti keeles.

loe edasi

Ainekavad

Siit leiate meie ainekavad.

loe edasi