Menüü

1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed / PYP year 1 admission tests

See uudis on lisatud rohkem kui 3 kuud tagasi, ja võib puudutada ammu möödunud sündmusi

Tallinna Inglise Kolledži 1. klassi õpivalmiduse ning loovuse hindamise katsed toimuvad 3. ja 4. veebruaril.

Inglise Kolledži algklasside programmi eesmärgiks on võimaldada reaalse eluga seostuvat uurivat õpet, mille kaudu toetame avatud ja hooliva elukestva õppija arengut. Ainetekeskse õppe asemel on algklasside programm üles ehitatud teemadekesksele aineteülesele käsitusele: iga õppeaasta jooksul läbitakse kuus teemamoodulit, mille jooksul toimub kõikide ainete lõimitud õpe. Iga mooduli jooksul saab õppija sõnalist tagasisidet, hindeid algklassides ei panda.
Inglise Kolledž on akrediteeritud rahvusvaheline kool, kus väärtustatakse erinevate kultuuride mõistmise kaudu sallivama ja hoolivama ühiskonna kujundamist.

Registreerimine algab 15. jaanuaril kell 10:00 aadressil algus.tik.edu.ee

Registreerimine lõpeb 31. jaanuaril kell 16.00.

Katsed toimuvad 03. või 04. veebruaril vastavalt lapsevanema valitud kuupäevale ja kellaajale.

Katsete tulemused edastab kool vanematele hiljemalt 28. veebruaril katsete infosüsteemi kaudu. Kooli vastu võetud õpilase vanemad kinnitavad lapse õppima asumise avaldusega kümne päeva jooksul peale teate saamist.

Vaata ka: vastuvõtu kord


PYP year 1 IB curriculum admission tests

Registration begins on January 15 at 10 AM, at algus.tik.edu.ee.

Registration ends on June 15 at 4 PM.

The tests will take place on June 20 according to the timeslot the applicant's parent has chosen.

Further information: admission policy

Lisatud 09.01