Menüü

Innove - õpikogukonnad

Tallinna Inglise Kolledž sai Innovelt rahastuse projektiks "Professionaalse õpikogukonna ja tõenduspõhise õpetamise arendusprojekt Tallinna Inglise Kolledžis".

Projekti läbiviimist toetab SA Innove meede: 2014-2020.1.2 õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine. Taotlusvoor: 1.2.1,1.2.2 haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – dets.2016 (2014-2020.1.02.16-0297).

Tallinna Inglise Kolledži sügiskontsert vol 6: Koolimaja 100