Menüü

Sisehindamine ja riikliku järelvalve ettekirjutised

Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistest.

Tallinna Inglise Kolledžil riikliku järelvalve ettekirjutisi ei ole.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Sisehindamine toimus TIK-is aastal 2008. Sisehindamise aktist lähtuvalt toimub järgmine sisehindamine kuue aasta pärast.

TIK sisehindamissüsteemi üldhinnang by PV