Menüü

Sisehindamine ja riikliku järelvalve ettekirjutised

Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistest.

Tallinna Inglise Kolledžil riikliku järelvalve ettekirjutisi ei ole.

Sisehindamine toimus TIK-is aastal 2008. Sisehindamise aktist lähtuvalt toimub järgmine sisehindamine kuue aasta pärast.

TIK sisehindamissüsteemi üldhinnang by PV