Menüü

Õpilasesindus

Meie missioon: tagada hea õpikeskkond kõigile

Õpilasesinduse eesmärgid 2021/2022. õppeaastaks on:

*võimaldada koolis lihtsat ja efektiivset suhtlust
*korraldada turvalisi G5 üritusi
*suurendada kakskeelsust ja vähendada keelebarjääre koolis ja kooliüritustel
*leida TIKi väärtustega kooskõlas olev partnerkool välismaalt

Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus ehk TIK ÕE koondab 8.-12. klasside õpilaste esindajad. Meie põhieesmärgiks on olla vahendajaks kõigi koolis tegutsevate gruppide - õpilased, õpetajad, juhtkond, lapsevanemad jne. - vahel. Teavitame kõiki osapooli probleemidest, pakume lahendusi ning esindame õpilaste seisukohti Hoolekogus ja õppenõukogudes. Veel kuulub meie ülesannete sekka koolielu edendamine ja ürituste korraldamine.
Olles osa Viie Kooli Koostöölepingu Liidust (G5), teeme koostööd Tallinna Prantsuse Lütseumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Reaalkooliga. Üheskoos vaatame üle ja otsime lahendusi murekohtadele, korraldame üritusi ja aitame luua suhtlusvõrgustikke viie kooli vahel.
Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.
TIK ÕE ametlik Facebooki leht https://www.facebook.com/TallinnaIngliseKolledziOpilasesindus
Muresid, soove ning ettepanekuid saab meiega jagada klasside esindajate kaudu, saates sõnumi Facebooki lehele või meil aadressile esindus@opilased.tik.edu.ee.

Õpilasesinduse juhtkond 2021/2022. aastaks on:
Karl Erich Sooaru (G2IB, president), Keitlin Kasemets (G2IB, asepresident), Meribel Elisee Lehtpuu (G2IB, asepresident).

Liikmed:
Erich Ginter 8. kl
Johanna Saska 8. kl
Lars Maigre 9. kl
Hugo Sebastian Sulger 9. kl
Mia Vosman 9. kl
Jumana El-Beltagy G1
Markus Luik G1
Caroly Nigul G1
Sofia Silvia Märtson G1
Mia Maria Rebane G1
Nataly Männimets G2
Maibrit Nelling G2
Helena Tammsaar G2
Tommi Valgma G2
Alexandra Voit G2
Karl Saamuel Hollman G2IB
Keitlin Kasemets G2IB
Saskia Kordemets G2IB
Helis Lisette Kähari G2IB
Martin Alexander Külvet G2IB
Meribel Elisee Lehtpuu G2IB
Oliver Loorpuu G2IB
Sirli Sepaste G2IB
Karl Erich Sooaru G2IB
Robert Sumendu G2IB
Jesper Yasigi G2IB
Nora Maria Floren G3IB
Johanna Emilie Tammik G3IB
Tevian Thomson G3IB