Menüü

Õpilasesindus

Meie missioon: tagada hea õpikeskkond kõigile

Õpilasesinduse eesmärgid 2022/2023. õppeaastaks on:

*võimaldada koolis lihtsat ja efektiivset suhtlust
*korraldada turvalisi G5 üritusi
*suurendada kakskeelsust ja vähendada keelebarjääre koolis ja kooliüritustel
*viia sisse ülekooliline prügisorteerimine
*suurendada kooli sisehoovi kasutamist
*luua klassiesindajate kogu suurendamaks õpilasesinduse ja õpilaste vahelist suhtlemist

Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus ehk TIK ÕE koondab 8.-12. klasside õpilaste esindajad. Meie põhieesmärgiks on olla vahendajaks kõigi koolis tegutsevate gruppide - õpilased, õpetajad, juhtkond, lapsevanemad jne. - vahel. Teavitame kõiki osapooli probleemidest, pakume lahendusi ning esindame õpilaste seisukohti Hoolekogus ja õppenõukogudes. Veel kuulub meie ülesannete sekka koolielu edendamine ja ürituste korraldamine.
Olles osa Viie Kooli Koostöölepingu Liidust (G5), teeme koostööd Tallinna Prantsuse Lütseumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Reaalkooliga. Üheskoos vaatame üle ja otsime lahendusi murekohtadele, korraldame üritusi ja aitame luua suhtlusvõrgustikke viie kooli vahel.
Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.
TIK ÕE ametlik Facebooki leht https://www.facebook.com/TallinnaIngliseKolledziOpilasesindus
Muresid, soove ning ettepanekuid saab meiega jagada klasside esindajate kaudu, saates sõnumi Facebooki lehele või meil aadressile esindus@opilased.tik.edu.ee.

Õpilasesinduse juhtkond 2022/2023. aastaks on:
Jumana El-Beltagy (G2IB, president), Grethe Carita Tischler (G1P, asepresident), Karl Šarikov (G1K, asepresident).

Liikmed:
Annaliisa Niidas G1K
Anni Liis Kastemäe G3
Caroly Nigul G2
Eesti Raud G2 IB
Elisabeth Ristmets G2IB
Erich Ginter 9P
Farhan Kalam 9P
Helena Tammsaar G3
Hugo Sulger G1K
Johanna Saska 9P
Juhani Soininen G2IB
Karl Sooaru G3IB
Karl Hollman G3IB
Ketlin Silvet G1K
Kätty Li Tehva G1K
Laura Simson G1P
Liivia Anso G3IB
Liya Rogolevskaja G1P
Lola Särekanno 9P
Martin Külvet G3IB
Mia Maria Rebane G2IB
Mia Mirtel Vessmann G2IB
Nataly Männimets G3
Oliver Loorpuu G3IB
Saskia Kordemets G3IB
Sebastian Rock 9P
Sofia Märtson G2IB