Menüü

Visioon ja missioon

Tallinna Inglise Kolledži visioon ja missioon alates 2016. aastast.

TIKi peaeesmärk: Õppijatele parimate arengu- ja töövõimaluste loomine.

TIKi visioon: Aidata kujuneda uudishimulikel, teadlikel ja hoolivatel noortel inimestel, kes oma tegutsemisega loovad paremat maailma. Meie õppeprotsessid innustavad ja õpetavad kõiki olema aktiivsed, vastutavad ja hoolivad.

Selleks, me tahame olla

  • maailmakool ja tulevikukool – siin ja praegu, meie laste jaoks;
  • pedagoogilise mõtte eestvedaja ja samas teenida iga lapse, õpetaja, vanema arenguvajadusi;
  • organisatsioon, mis saavutab eesmärgid ning loob heaolu.

TIKi missioon: Olla õppijat mitmekülgselt arendav ja elukestvat õpet toetav maailmakool.

  • õppija, so kooliga seotud kogukond, st õpilane, õpetaja, kooli töötaja, lapsevanem, vilistlane.
  • mitmekülgselt arendav, st õpistrateegiate ja õpioskuste mitmekesisust; keskmes on õppija vaimne, emotsionaalne ja füüsiline areng.
  • elukestvat õpet toetav, so loovust, ettevõtlikkust ja vastutustunnet arendava ning toetava hoiaku kujundamine; adekvaatse minapildi kujunemise võimaldamine.
  • maailmakool, so rahvusvahelisust edendav; õppekavade mitmekesisus (RÕK, IBO õppekavad); avatus õpilastele ja õpetajatele üle maailma; eesti kultuuriruumi arendav;
    osalemine rahvusvahelises koostöös.
  • keskkond, so märkav, hooliv ja turvaline arengukeskkond; koostöist õppimist toetav füüsiline õppekeskkond; õppimist ja õpetamist toetavad kaasaegsed IKT lahendused.

TIK-i mission on kooskõlas ning toetab IBO missiooni: The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organisation works with schools, governments and international organisations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.