Menüü

Klasside täituvus

Klasside täituvust klasside kaupa saab vaadata Tallinna Haridusameti haridusasutuse teatmikust aadressil: https://info.haridus.ee/Asutus/1263

Septembri alguses toimub Tallinna Haridusameti haridusasutuse teatmikus andmete uuendamine, mistõttu võivad esineda mõningad vead. Alates oktoobrist kuvatatakse õigeid numbreid.