Menüü

Hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

TIK-i hoolekogu liikmeteks on lapsevanemad Urmas Ruus (gümnaasiumi esindaja), Kadriann Ikkonen (põhikooli keskastmeklasside esindaja), Liisa-Ly Pakosta (põhikooli algklasside esindaja), Carmen Kibur (vilistlaskogu esindaja), Jaan Härms (kooli toetavate organisatsioonide esindaja), õpetajad Mare Lillemäe (gümnaasium), Sirli Kodres (põhikool), õpilaste esindaja Rebecca Kibur ning Marje Paljak (Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja). Hoolekogu esimees on Holger Haljand.
Tallinna Inglise Kolledži hoolekogu ülmeiliaadress on hoolekogu@tik.edu.ee

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.11.2019 käskkirjaga nr 1.-2/480, LISA 6